• Hra na klavír – Václava Herzerová, Michal Poul, Alena Svobodová, Jaromíra Tesařová, Andrea Vaňková
 • Hra na EKN – Klára Hamplová, Zdeňka Hamplová, Václava Herzerová, Jaromíra Tesařová
 • Hra na housle – Anna Zoubková, Jana Drábková, Martin Polívka
 • Hra na zobcovou flétnu – Petr Kreysa, Zdeňka Hamplová, Marie Kordíková
 • Hra na příčnou flétnu – Marie Kordíková
 • Hra na klarinet – Petr Kreysa
 • Hra na saxofon – Petr Kreysa
 • Hra na trubku – Zdeňka Hamplová
 • Hra na kytaru – Eva Šimandlová, Jaroslav Vrba, Josef Kanta
 • Hra na akordeon – Jaromíra Tesařová
 • Sólový zpěv, Pěvecká hlasová výchova, Sborový zpěv – Klára Hamplová, Miroslav Šimandl, Miroslav Svoboda
 • Přípravná hudební nauka – Klára Hamplová, Zdeňka Hamplová, Petr Kreysa, Marie Kordíková
 • Hudební nauka – Klára Hamplová, Zdeňka Hamplová, Miroslav Šimandl, Petr Kreysa, Marie Kordíková
 • Hra na dudy – Anna Černá
 • Hra na bicí nástroje – Petr Kreysa