ZUŠ Horšovský Týn

Hudební obor

Posláním hudebního oboru je poskytnout žákům základy odborného vzdělání a vychovat z nich zaujaté hudebníky.

Výtvarný obor

Výtvarný obor rozvíjí výtvarné cítění a myšlení žáků, dítě vnímá podněty, přemýšlí o nich, dává jim tvar.

Literární obor

Hlavní náplní literárně – dramatického oboru je zprostředkování kolektivní hry, práce s emocemi...

Proč právě MY?

Kvalita výuky

Základní umělecká škola je škola státní, z čehož plyne, že máme povinnost garantovat vysokou kvalitu výuky dodržováním učebních osnov.

Odborné vzdělání

Naši pedagogové musí splňovat nemalé nároky na odbornou způsobilost a mnozí z nich si vzdělání ve svém oboru dále rozšiřují.

Tvůrčí prostředí

Jednotlivé třídy jsou zařízené tak, aby uklidňovaly a podporovaly tvůrčí a umělecké schopnosti.

Rodinné prostředí

Jsme škola, ve které se všichni známe, a naši žáci vědí, že kterýkoliv učitel je vždy připraven pomoci jim jejich starosti vyřešit

Kde působíme?

ZUŠ Horšovský Týn v číslech

obory
0
aprobovaných pedagogů
0
žáků
0
let praxe a zkušeností s výukou
0 +

Zaujali jsme Tě?