V okresním kole soutěže ZUŠ – Hra na klavír, které se konalo 11. 2. 2020 v Domažlicích,

reprezentovali naši školu tito žáci:

Markéta Tipplová – 1. kategorie, získala 1. místo (vyučující A. Svobodová)

Michal Foist – 2. kategorie, získal 1. místo (vyučující V. Herzerová)

Veronika Gillová – 2. kategorie, získala 2. místo (vyučující A. Svobodová)

Natálie Svobodová – 2. kategorie, získala 3. místo (vyučující A. Svobodová)

Pavel Vejvančický – 3. kategorie, získal 3. místo (vyučující M. Poul)

Lenka Zídková –  3. kategorie, získala 2. místo (vyučující V. Herzerová)

Eva Gillová – 4. kategorie, získala Čestné uznání (vyučující A. Svobodová)

Magdaléna Lazarová – 4. kategorie, získala 2. místo (vyučující V. Herzerová)

GRATULUJEME!