V okresním kole soutěže ZUŠ – Hra na dechové nástroje, které se konalo 23. 2. 2022 v Domažlicích,

reprezentovali naši školu tito žáci:

Hra na klarinet:

Veronika Gillová – 5. kategorie, získala 1. místo s postupem (vyučující Petr Kreysa)

Hra na saxofon:

Tereza Vaňková – 9. kategorie, získala 1. místo s postupem (vyučující Petr Kreysa)

Hra na zobcovou flétnu:

Silvie Merglová – 2. kategorie, získala 1. místo s postupem (vyučující Zdeňka Hamplová)

Miroslav Vaněk – 7. kategorie, získal 1. místo s postupem (vyučující Petr Kreysa)


V okresním kole soutěže ZUŠ – Sólový zpěv, které se konalo 28. 2. 2022 v Domažlicích,

reprezentovali naši školu tito žáci:

Natálie Jírová – 1. kategorie, získala 1. místo s postupem (vyučující Miroslav Šimandl)

Matyáš Kufner – 2. kategorie, získal 2. místo (vyučující Eva Lišková)

Amálie Mokričková – 3. kategorie, získala 1. místo s postupem (vyučující Miroslav Šimandl)

Ivana Ježková – 4. kategorie, získala 1. místo s postupem (vyučující Miroslav Šimandl)

Klára Trmotová – 7. kategorie, získala 1. místo (vyučující Miroslav Šimandl)

Kateřina Faloutová – 7. kategorie, získala 2. místo (vyučující Anna Černá)


V okresní přehlídce LDO, která se konala 17.3.2022 v Horšovském Týně,

reprezentovali naši školu tito žáci:

Ondřej Hartman – získal diplom za účast (vyučující Martina Samková)

Vanesa Hroníková – získala diplom za účast (vyučující Martina Samková)

Marie Milfortová – náhradnice do krajského kola (vyučující Martina Samková)


Krajská kola soutěže ZUŠ

Hra na dechové nástroje:

Veronika Gillová 2. místo, Tereza Vaňková 3. místo, Silvie Merglová 3. místo

Sólový a komorní zpěv:

Natálie Jírová 2. místo, Amálie Mokričková ČU, Ivana Ježková 3. místo

Hra na dudy:

Hana Ježková 1. místo (vyučující Anna Černá)

Komorní hra s dudami:

Hana Ježková a Kateřina Faloutová 2. místo (vyučující Anna Černá)

Soubory lidové hudby:

Klíček 1. místo s návrhem na postup do ústředního kola (vyučující Miroslav Šimandl)

V klavírní přehlídce Klavihláska 2022, která se konala 10.4.2022 v Horšovském Týně naši školu reprezentoval Michael Foist, který získal zlaté pásmo. (vyučující Václava Herzerová)

V Ústředním kole soutěže ZUŠ – Hra folklórních souborů, které se konalo v Mikulově, získal 10.5.2022 soubor Klíček druhou cenu.

GRATULUJEME!