stick-man

Drábková Jana – Hra na housle

 j.drabkova@zushtyn.cz

stick-man

MgA. Gombárová Andrea – LDO, MD

a.gombarova@zushtyn.cz

stick-man

Hamplová Klára, DiS. –  MD

  k.hamplova@zushtyn.cz

stick-man

Hamplová Zdeňka – Hra na zobcovou flétnu, Hra na EKN, Hra na trubku, Kolektivní interpretace, HN

z.hamplova@zushtyn.cz

stick-man

Herzerová Václava – Hra na klavír, EKN, Korepetice

  v.herzerova@zushtyn.cz

stick-man

Kabourková Kristýna, DiS. – Hra na zobcovou flétnu, Hra na příčnou flétnu

k.kabourkova@zushtyn.cz

stick-man

Kanta Josef, DiS. – Hra na kytaru

  j.kanta@zushtyn.cz

stick-man

Kordíková Marie, DiS. – Hra na zobcovou flétnu, Hra na příčnou flétnu, HN, PHN

m.kordikova@zushtyn.cz

stick-man

Kreysa Petr, Dipl. um. – Hra na klarinet, Hra na zobcovou flétnu, Hra na saxofon, Kolektivní interpretace, HN

  p.kreysa@zushtyn.cz

stick-man

Polívka Martin – Hra na housle

  m.polivka@zushtyn.cz

stick-man

Poul Michal, DiS. – Hra na klavír


m.poul@zushtyn.cz

stick-man

Samková Martina – LDO

  m.samkova@zushtyn.cz

Svoboda Miroslav  – Pěvecká hlasová výchova, Sólový zpěv, Sborový zpěv

m.svoboda@zushtyn.cz

stick-man

Bc. Šimandl Miroslav  – Pěvecká hlasová výchova, Sólový zpěv, Kolektivní interpretace, HN

  m.simandl@zushtyn.cz

stick-man

Mgr. Šimandlová Eva, MD 

e.simandlova@zushtyn.cz

stick-man

BcA. Šlechta Jan – VO

  j.slechta@zushtyn.cz

stick-man

Tesařová Jaromíra, Dipl. um. – Hra na akordeon, Hra na EKN

j.tesarova@zushtyn.cz

stick-man

Mgr. Vaňková Andrea – Hra na klavír

  a.vankova@zushtyn.cz

stick-man

Mgr. Vrba Jaroslav – Hra na kytaru, Kolektivní interpretace

j.vrba@zushtyn.cz

Provozní zaměstnanci:

Kaufnerová Pavlína – účetní (p.kaufnerova@zushtyn.cz)
Burgerová Věra – domovnice, uklízečka