Posláním hudebního oboru je poskytnout žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, základy odborného vzdělání a vychovat z nich zaujaté hudebníky, kteří by se dovedli uplatnit jako amatéři nebo budoucí profesionálové. To znamená vychovat člověka schopného vlastního pěveckého nebo instrumentálního projevu, s rozvinutou schopností proniknout do výrazu a struktury hudebního díla a s vědomím, že i umění je výsledkem cílevědomé a ukázněné práce.

Struktura studia hudebního oboru ZUŠ

Přípravné studium (pro žáky od 5 let) – Hravým způsobem ověřuje a upevňuje předpoklady a zájem žáka o hudbu a její studium. V instrumentálních nebo pěveckých skupinách zjišťuje vhodnost volby hlavního předmětu podle vloh a fyziologických dispozic žáka.

I. stupeň základního studia (pro žáky od 7 let) – V hlavním předmětu, tj. Hra na hudební nástroj nebo Zpěv – se žáci učí zvládnout technické a výrazové prostředky zvoleného nástroje nebo zpěvu tak, aby mohli reprodukovat skladby sólové nebo komorní, popřípadě vlastní improvizaci. Seznamují se postupně s literaturou svého oboru, cvičí se v pohotovosti ve čtení z listu, upevňují svou paměť a uplatňují své nástrojové nebo pěvecké dovednosti.

Důležitou složkou výchovy každého hudebníka je průprava k souhře, ať jde o čtyřruční hru, hru v souborech, v orchestru, komorní hru, sborový nebo komorní zpěv.

Pro všechny žáky od přípravného studia do 5. ročníku je určen předmět Hudební nauka, ve kterém získají hudební teoretické základy pro výuku hlavního oboru, mají možnost si poprvé zahrát a zazpívat ve skupině stejně starých muzikantů.

II. stupeň studia – Navazující studium pro absolventy I. stupně

II. stupeň studia – Pro nově přihlášené žáky, kteří jsou starší 14 let