„Vzdělání není o tom, jak naplnit nádoby, ale o tom, jak zažehnout oheň.“

William Butler Yeats

(irský básník, dramatik a esejista, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1923)

Hlavní náplní činnosti v Literárně – dramatickém oboru je především zprostředkování kolektivní hry, práce s emocemi, sebeuvědomění si vlastní identity a kultivace celkového projevu. Ke každému žáku je přistupováno, jako ke svébytné osobnosti, ve které jsou rozvíjeny její komunikativní, tvořivé, emoční a kooperační schopnosti. K tomu slouží pohybové, rytmické a improvizační hry, mluvní a dechová cvičení, kreativní etudy. Ve vyšších ročnících přibývají náročnější úkoly, jako jsou práce s textem (monolog, dialog, autorská literární tvorba), práce na kratším divadelním útvaru, základy pantomimy a moderování. Každý žák má jiné umělecké dispozice, proto je cílem maximální kolektivní vyváženost výuky. V žácích se též cíleně podněcuje zdravá sebedůvěra, otevřenost, bezprostřednost, hravost, fantazie, schopnost objektivního úsudku a kritiky. Nezbytnou součástí výuky je i „probudit“ v žácích touhu po nových informacích (poznávání kulturně – historických souvislostí, seznamování se slavnými literáty, dramatiky, scénografy, malíři, skladateli, hudebníky a herci, jakož i s uměleckými směry), jelikož všechny umělecké kategorie tvoří jeden, kulturní celek.