V LDO se vyučují tyto předměty:

Dramatická a přednesová průprava
Dramatická a interpretační průprava
Dramatická kolektivní tvorba
Umělecký přednes
Žánrová tvorba

Všechny předměty literárně-dramatického oboru u nás vyučuje Martina Samková.