Ve VO se vyučují tyto předměty:

Výtvarná příprava

Výtvarná tvorba a kultura

Všechny předměty výtvarného oboru u nás vyučuje Jan Šlechta.